Op deze pagina vindt u de routekaart van India om af te drukken en te downloaden in PDF. De Indiase wegenkaart geeft een gedetailleerd overzicht van het wegennet, de belangrijkste snelwegen en de vrije snelwegen van India in Azië.

Wegenkaart van India

Kaarten van de wegen in India

De wegenkaart van India toont alle wegen en hoofdwegen van India. Met deze wegenkaart van India kunt u uw routes voorbereiden en uw routes vinden door de wegen van India in Azië. De wegenkaart van India is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

In het algemeen zijn wegen in India voornamelijk op basis van bitumen gemacadamiseerde wegen. Enkele van de National Highways hebben echter ook betonnen wegen. Op sommige locaties, zoals in Kanpur, zijn de in Engeland gebouwde betonnen wegen nog steeds in gebruik zoals het in India op de wegenkaart staat. Betonnen wegen waren vóór de jaren negentig minder populair vanwege de geringe beschikbaarheid van cement.

De plattelandswegen in India vormen een substantieel deel van het uitgestrekte Indiase wegennet. Het merendeel van de landelijke roden waren in eerste instantie zandwegen zoals je kunt zien op de wegenkaart van India. Omdat de landbouwproducten en de eindproducten van kleinschalige industrieën op het platteland van de producerende centra naar de marketingcentra moeten worden verplaatst, is de wegverbinding essentieel voor de plattelandsbevolking.

De hoofdwegen in India staan onder grote druk en zijn dringend aan modernisering toe om aan de toegenomen eisen van de Indiase economie te kunnen voldoen (zie de wegenkaart van India). Naast het onderhoud wordt de uitbreiding van het netwerk en de verbreding van de bestaande wegen steeds belangrijker. Dit zou de wegen dan in staat stellen om het toegenomen verkeer af te handelen en ook een overeenkomstige toename van de gemiddelde bewegingssnelheid op de Indiase wegen mogelijk maken.

Indiase snelwegkaart

Kaarten van de snelwegen in India

Op de kaart van de Indiase autosnelwegen zijn de tol- en gratis wegen van India te zien. Met deze wegenkaart van India kunt u uw routes op de snelwegen van India in Azië voorbereiden. De wegenkaart van India is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

India heeft een netwerk van nationale snelwegen die alle grote steden en staatshoofdsteden met elkaar verbinden en zo de economische ruggengraat van het land vormen. Vanaf 2010 heeft India een totaal van 70.934 km (44.076 mi) aan National Highways, waarvan 200 km (124 mi) zijn geclassificeerd als snelwegen zoals u kunt zien in India snelweg kaart. In het kader van het National Highways Development Project (NHDP) wordt gewerkt aan het uitrusten van enkele belangrijke nationale snelwegen met vier rijstroken; ook is er een plan om enkele stukken van deze wegen om te bouwen tot zes rijstroken.

Volgens de National Highways Authority van India wordt ongeveer 65% van het vracht- en 80% van het passagiersverkeer over de wegen vervoerd, zoals aangegeven op de Indiase wegenkaart. De National Highways vervoeren ongeveer 40% van het totale wegverkeer, hoewel slechts ongeveer 2% van het wegennet door deze wegen wordt gedekt. De gemiddelde groei van het aantal voertuigen bedroeg de afgelopen jaren ongeveer 10,16% per jaar. De snelwegen hebben de ontwikkeling langs de route vergemakkelijkt en veel steden zijn langs de grote snelwegen ontstaan.

Alle nationale snelwegen zijn verhard, maar zeer weinig zijn van beton, de meest opvallende is de Mumbai-Pune Expressway zoals die in India op de wegenkaart staat. In de afgelopen jaren is begonnen met de aanleg van een landelijk systeem van meerbaanswegen, waaronder de Golden Quadrilateral en de Noord-Zuid en Oost-West Corridors, die de grootste steden in India met elkaar verbinden. In 2000 had ongeveer 40% van de dorpen in India geen toegang tot wegen die geschikt zijn voor alle weersomstandigheden en bleven ze tijdens de moessonperiode geïsoleerd.